Privacy & Cookieverklaring

Inleiding

VM1 B.V. (VM1) vindt de privacy van zijn klanten en bezoekers van zijn website erg belangrijk. We vinden dat mensen moeten kunnen begrijpen wat er met hun gegevens gebeurt. In een overzichtelijke en praktische verklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens van zowel klanten als bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorg behandeld en beveiligd en daarbij houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is VM1 B.V., Bleekweg 67, 5611EZ Eindhoven. Heeft u vragen naar aanleiding van de privacyverklaring? Stel deze gerust aan onze organisatie. We zijn bereikbaar op info@vm1.nl.

Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor?

Persoonsgegevens
Voor de uitvoering van onze dienstverlening leggen wij gegevens vast. Dit is het geval wanneer u uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met VM1. Bij de gegevens over u gaat het om contact- en eventueel bankgegevens. VM1 gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor zijn overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en daarnaast om klanten van (nieuwe) producten en diensten van ons op de hoogte te brengen.

VM1 deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit (1) een wettelijke verplichting is, (2) nodig is voor onze dienstverlening of (3) op uitdrukkelijk verzoek van de klant waarop de persoonsgegevens betrekking hebben.

E-mail

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van VM1. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door VM1.

Website

De website vm1.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de websites te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan VM1 de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden.

Vm1.nl maakt tevens gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Zie: het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics

VM1 en andere websites

Op de sites van VM1 treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. VM1 kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Afmelden

VM1 houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Wij geven u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@vm1.nl.

Gegevens inzien en corrigeren

Inzage en correctie van uw gegevens
Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens, dan kunt u een verzoek bij ons indienen om deze gegevens aan u te verstrekken. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. U kunt dit verzoek indienen per mail. Ons mailadres is info@vm1.nl.

Recht van verzet

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door VM1 kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek per mail indienen. Ons mailadres is info@vm1.nl.

Wijzigingen

Technologische ontwikkelingen, wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen noodzaken VM1 met enige regelmaat deze Privacy statement aan te passen. U kunt aan de datum bovenaan deze Privacy statement zien wanneer het voor het laatst is aangepast. VM1 kan deze privacy statement eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze privacy statement regelmatig op wijzigingen te controleren.